Oświadczenie pon. 18 lat

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat na dzień odbioru pakietu startowego, zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów pisemnego oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.