REJESTRACJA

Limit startujących – podwyższony do 600 osób.

Aby dostać się na listę startową należny dokonać opłaty startowej, samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca.