Limit startujących/ limit of starting competitors – 600 os./p.
Aby dostać się na listę startową należny dokonać opłaty startowej, samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca.