Race Village – 50.818173, 15.515875

RACE VILLAGE

STAGE 1

START – Race Village

FINISH LINE – 50.841449, 15.510885

FEED ZONE 1 – 18 km –  50.838033, 15.495933

FEED ZONE 2 – 30km –  50.891256, 15.373674

FEED ZONE 3 – 40km –  50.911383, 15.311989

FEED ZONE 4 – 57 km – Neutral Feed Zone – without access

STAGE 1 - FEED ZONE 1

STAGE 1 - FEED ZONE 2

STAGE 1- FEED ZONE 3

STAGE 2

START / FINISH – Race village

FEED ZONE 1 – 11 km – 50.818564, 15.593070

FEED ZONE 2 – 22km – 50.808358, 15.650914

FEED ZONE 3 – 32km – 50.813938, 15.617789

FEED ZONE 4 – 49 km – 50.834411, 15.561739

STAGE 2 - FEED ZONE 1

STAGE 2 - FEED ZONE 2

STAGE 2- FEED ZONE 3

STAGE 2 - FEED ZONE 4

STAGE 3

START – Race Village

FINISH LINE – 50.849500, 15.534081

FEED ZONE 1 – 13 km – 50.864298, 15.448030

FEED ZONE 2 – 23km – 50.874517, 15.526531

FEED ZONE 3 – 30km – Neutral feed zone – without access

FEED ZONE 4 – 47 km – 50.867858, 15.449603

STAGE 3 - FEED ZONE 1

STAGE 3 - FEED ZONE 2

STAGE 3 - FEED ZONE 4

STAGE 4

START / FINISH – Race Village

FEED ZONE 1 – 12 km – 50.819757, 15.600985

FEED ZONE 2 – 22km – 50.842193, 15.589950

FEED ZONE 3 – 29 km – 50.834416, 15.561713

STAGE 4 - FEED ZONE 1

STAGE 4 - FEED ZONE 2

STAGE 4 - FEED ZONE 3