Informacja Covid-19. Information.

Rowerowe SPA Fenwick’s – Bike Adventure 2020
9 stycznia 2020
Wyścig przeniesiony na 2021.
18 czerwca 2020
Rowerowe SPA Fenwick’s – Bike Adventure 2020
9 stycznia 2020
Wyścig przeniesiony na 2021.
18 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

Drodzy Zawodnicy, Kolarze!

Dzisiaj mamy dokładnie miesiąc do rozpoczęcia Bike Adventure 2020, a obowiązujące nas zakazy organizacji imprez sportowych (nałożone przez administrację rządową) uniemożliwiają nam uzyskanie odpowiednich zezwoleń na przeprowadzenie tego wyścigu zgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju. Dlatego zmuszeni zostaliśmy do przesunięcia daty wyścigu na 25-28 lipca 2020.

Niestety, w tej chwili nie jesteśmy w stanie również zagwarantować Wam, że impreza w przełożonym terminie się odbędzie. Wszystko  zależy od decyzji rządowych i stanu epidemii w naszym kraju. Czekamy również na otwarcie granic i możliwość przyjazdu uczestników z zagranicy.

Jeśli nie będzie możliwości organizacji Bike Adventure w lipcu, impreza zostanie przełożona na kolejny rok i odbędzie się w czerwcu 2021r.

Liczymy na Waszą wyrozumiałość, wsparcie i wspólną zabawę na trasach Bike Adventure! Do zobaczenia!

Wszystkie wniesione opłaty startowe zostają automatycznie przeniesione na kolejne terminy.

Wszystkim życzymy zdrowia! Organizator.

Dear Bikers! 

Today we are exactly one month before  Bike Adventure 2020. But due to the pandemic situation and all administrative bans, restrictions and regulations imposed by polish government and administration, we can not get the official permission for organizing mass sport event like this, according to current regulations in our country.

So we are forced to change the date of Bike Adventure 2020 and the new term is 25-28.07.2020.

Unfortunately, we are not able to guarantee the the race will take place in July. All depends on government decisions and the situation in Poland. We are also waiting for the opening of borders and possibility of foreign participants arriving.

If it is not possible to organize BA in July, the race will be postponed to the next year and will take place in June 2021.

We count on your understanding and support! We wish you lot of fun on Bike Adventure routes! See you  soon!

All entry fees will be transferred and valid in a new dates.

Keep in touch – ORGANIZER.